Get Adobe Flash player

ປະຫວັດຫຍໍ້ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

– ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2010 ຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ອິງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 58/ອປທ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ວ່າດວ້ຍການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

– ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສີສຸມັງ ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ທ່ານ ພອນສະໄໝ ພິດທະຈິດ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ອິງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 57/ອປທ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ.

– ປີ 2011: ພະນັກງານທັງໝົດໄດ້ເພີ່ມຈາກ 5 ຄົນເປັນ 8 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ ເຊີ່ງທາງຫ້ອງການໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພະລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 618/ສນຍລົງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2009

– ວັນທີ 16 ກຸມພາ  2012: ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນ ຕີວ່າການກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສະບັບເລກທີ 082/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2012, ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງພະແນກໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ມີຈຳນວນບຸກຄາລາກອນທັງໝົດ16 ຄົນ ຍິງ 6 ຄົນ

– ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ບຸນທອງ ແສງສີກອງ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ, ທ່ານ ສີສຸມັງ ດາລາຈັນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ທ່ານ ບຸນຍົກ ອິນພາວົງ ເປັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສະບັບເລກທີ173/ປທສ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2012 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

– ມາຮອດປະຈຸບັນມີຈຳນວນບຸກຄາລາກອນທັງໝົດ 21 ຄົນ ຍິງ 10 ຄົນ

 

 

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165