Get Adobe Flash player

1. ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 173/ປທສ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

2. ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 138/ປທສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

3. ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 082/ປທສ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

4. ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 2203/ປທສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ປທສ ຂັ້ນເມືອງ

5. ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 330/ປທສ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການປະກອບການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 88.4% USA
Laos 9.3% Laos

Total:

33

Countries
028320
Today: 7
Yesterday: 6
This Week: 7
Last Week: 32
This Month: 110
Last Month: 144